direct contact: 030 - 721 0930
Wat is een fysiotherapeutisch consult?

NAAST de 'Vertrouwde' Aanpak van de fysiotherapie, is Dannenburg Fysiotherapie Gespecialiseerd ENL number of verzorger voorkomende, effective, behandelmethoden.

Wat is een fysiotherapeutisch consult?

Soms is het gewenst om een tweede oordeel of aanvullende onderzoek te hebben als het gaat om diagnostiek.

Informatie en advies

Als patiënt wil je soms ook meer informatie over je blessure of over de behandeling ervan, of wil je meer informatie over een mogelijke operatie aan het bewegingsapparaat en de herstel periode daarna.

Maar ook wanneer je net hersteld bent van een blessure en je wilt weten hoe je een mogelijk recidief kan voorkomen dan kunnen we je helpen met een trainingsadvies door het uitvoeren van een matrix test.

Huisartsen

Als het gaat om aanvullende diagnostiek middels echografisch onderzoek wordt er met regelmaat samengewerkt met huisartsen in de regio. Waarbij snel en duidelijk de oorzaak van de problemen bij bewegen kunnen worden vastgesteld. Hierna wordt met u besproken of verder aanvullend onderzoek van het bewegingsapparaat noodzakelijk is of dat gestart kan worden met fysiotherapie al dan niet bij ons in de praktijk.

De huisarts wordt op de hoogte gesteld van onze bevindingen en het behandelvoorstel.

Orthopeden

Ook de orthopeed kan bij ons terecht. Niet altijd is een operatie de eerste keuze bij het oplossen van problemen bij bewegen. Dan is een fysiotherapeutisch consult een mogelijkheid.  Er  wordt gekeken of er fysiotherapeutisch nog  mogelijkheden zijn en of deze tot  een acceptabel herstel zullen leiden.  In zo’n geval kan op verwijzing van een arts een fysiotherapeutisch consult worden aangevraagd.

Aan de hand van een uitgebreid onderzoek zullen u en uw orthopeed schriftelijk worden geïnformeerd over de mogelijkheden en het behandel voorstel.