direct contact: 030 - 721 0930
Wat is een Matrix test?

Naast de ‘vertrouwde’ aanpak van de fysiotherapie, is Dannenburg Fysiotherapie gespecialiseerd een aantal minder voorkomende, effectieve, behandelmethoden.

Wat is een Matrix test?

Bij Dannenburg Fysiotherapie staat de kwaliteit van bewegen centraal. Om die kwaliteit te kunnen beoordelen wordt er met de Matrix-test gekeken of u instaat bent bewegingen uit het dagelijks leven of uit de sport te kunnen controleren. Daar waar er geen of minder controle is ontstaat een actieve instabiliteit. Deze instabiliteit leidt in veel gevallen tot klachten of verminderde prestaties. De test is ontwikkeld bij Feyenoord en wordt sinds 2012 gebruikt als screening voor de selectie. Omdat de test duidelijk maakt, welke spieren er niet sterk genoeg zijn om te zorgen voor een goede stabiliteit in uw lichaam, kunnen we heel gericht aan verbetering werken door een oefenprogramma op maat.

Deze test is nu ook voor u beschikbaar als onderdeel van het fysiotherapeutisch onderzoek.