TARIEVEN FYSIOTHERAPIE

Wij hebben contracten met alle verzekeraars. Bent u aanvullend verzekerd dan zal uw verzekering conform uw polis voorwaarden de behandelingen fysiotherapie vergoeden.

BEHANDELING TARIEF
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie € 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Zitting Fysiotherapie € 39,00
Zitting Manuele Therapie € 49,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 50,00
Eenmalig echo-onderzoek (incl. verslag) € 50,00
Toeslag behandeling aan huis € 17,50
Niet nagekomen afspraak** € 39,00

** Een afspraak dient tenminste 24 uur van te voren afgezegd te worden. Een niet nagekomen afspraak kunnen wij niet bij uw verzekeraar declareren en dient door uzelf te worden voldaan.

TARIEVEN FYSIEKE TRAINING & COACHING

Eenmaal per week trainen

PERIODE TARIEF
Per maand € 54,00
Per kwartaal € 150,00
Per halfjaar € 290,00

Tweemaal per week trainen

PERIODE TARIEF
Per maand € 98,00
Per kwartaal € 270,00
Per halfjaar € 520,00

Driemaal per week trainen

PERIODE TARIEF
Per maand € 132,00
Per kwartaal € 360,00
Per halfjaar € 682,00

Indien u verhinderd bent, meldt u zich dan telefonisch af (030-7210930). U kunt de training dan inhalen. Betaling geschiedt contant of per factuur. Wanneer u uw abonnement (tijdelijk) wilt stoppen, geef dit minimaal 1 maand van tevoren bij ons aan. Groepsgrootte max. 6 personen.

TARIEVEN BOOTCAMP

Eenmaal per week trainen

PERIODE TARIEF
Per maand € 25,00

Tweemaal per week trainen

PERIODE TARIEF
Per maand € 35,00